Dlaczego warto znać SQL?

Nauka języka SQL jest jednym z najbardziej podstawowych zadań wymaganych do korzystania z relacyjnej bazy danych. Znajomość języka SQL jest niezbędna dla użytkowników biznesowych, programistów baz danych, administratorów baz danych i innych profesjonalistów zajmujących się bazami danych. Kurs wprowadza w podstawy języka SQL i systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle (RDBMS). Zapoznają Cię z różnicami w środowisku pracy pomiędzy tradycyjną instalacją lokalnej bazy danych a platformą chmurową usługową Oracle. Szkolenia obejmują również zagadnienia dotyczące języka SQL na poziomie średnio zaawansowanym, takie jak pisanie zapytań do bazy danych przy użyciu składni SQL-99 i wykorzystanie mocy wbudowanych funkcji, które rozszerzają możliwości języka SQL. Ponieważ SQL jest językiem standardowym w branży, wiele przedstawionych tematów i wiele umiejętności, które zdobędziesz, będzie miało zastosowanie na innych platformach baz danych, takich jak Microsoft SQL Server, IBM DB2, otwarte bazy danych MySQL i PostgreSQL i inne.

Zapisz się na szkolenie SQL online i naucz się pracować z bazami danych. Ten kurs ma unikalne podejście do szkolenia SQL, ponieważ obejmuje teorię modelowania danych, teorię relacyjnych baz danych, graficzne przedstawienie koncepcji teoretycznych i liczne przykłady rzeczywistej składni SQL w jeden pojazd do nauki. Dowiesz się, jak uzupełnić definicję schematu aplikacji, tworząc obiekty bazy danych, takie jak widoki relacyjne, sekwencje, synonimy, indeksy i inne, które uzupełniają definicje tabel. Omówiono kluczowy temat integralności danych i sposobu ich ochrony za pomocą deklaratywnych ograniczeń. Na tym kursie opuścimy również sferę środowiska edukacyjnego i zaczniemy badać takie praktyczne kwestie, jak bezpieczeństwo obiektów bazy danych i wydajność bazy danych.

Z czego składa się kurs?

Pierwsza część tego kursu dotyczy modeli logicznych, na których oparta jest relacyjna baza danych, oraz różnych konfiguracji i środowisk, w których można pracować z bazą danych Oracle. Następny segment koncentruje się na rzeczywistej składni SQL do pisania zapytań do bazy danych. Zaczniesz od najprostszych zapytań, a następnie przejdziesz do średnio złożonych scenariuszy zapytań. Na koniec, ten podręcznik obejmuje DDL, DML i części języka SQL do kontroli transakcji, które pozwalają tworzyć, utrzymywać i manipulować obiektami bazy danych aplikacji i danymi aplikacji.

Ten kurs pokazuje również, jak można budować zapytania na poziomie średnio zaawansowanym, a nawet zaawansowane, używając składni łączenia SQL-99, wraz z innymi zaawansowanymi tematami zapytań. Uwzględnia również wbudowane funkcje ANSI / ISO i natywne Oracle SQL, a także ogromną moc, jaką te funkcje oferują operacjom SQL. Trudno jest używać SQL w środowisku produkcyjnym bez wykorzystania wbudowanych funkcji. Wśród wielu innych zadań, wbudowane funkcje pozwalają wyjść poza użycie pierwotnych typów danych i wartości dat, włączając znaczniki czasu, strefy czasowe i rozwiązując inne realistyczne wyzwania związane z datą i godziną. Na koniec zwraca się uwagę na to, jak kończy się schemat aplikacji, tworząc obiekty bazy danych w celu uzupełnienia definicji tabel. Nie można zaimplementować aplikacji produkcyjnej bazy danych po prostu z definicjami tabel i kolumn, ale trzeba tworzyć i zarządzać widokami, indeksami, ograniczeniami i innymi typami obiektów.