Niania jak obliczyć podatek? Niania a rozliczenia podatkowe

Zatrudnienie opiekunki do dzieci jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, na które decyduje się coraz więcej rodzin. Niektórzy korzystają z ich usług stale (na przykład codziennie w godzinach, w których przebywają w pracy) lub też w wyjątkowych wypadkach (nagły wyjazd, wieczorne wyjście we dwoje, choroba itp.). W obu wypadkach pamiętać należy przede wszystkim o dwóch rzeczach – po pierwsze o tym, aby wybrana przez nas osoba była godna zaufania, kompetentna, miała dobry kontakt z dziećmi, odpowiednie podejście itd. Po drugie – wszystko powinno być załatwione legalną drogą, z podpisaniem umowy, odprowadzeniem składek itd. – jest to nasze zabezpieczenie na wypadek ewentualnych nieprawidłowości.

Niania jak obliczyć podatek?

Aby zatrudnić opiekunkę do dziecka nie jest wymagane założenie specjalnej działalności gospodarczej, musimy natomiast podpisać z nią stosowną umowę. W większości wypadków rodziny decydują się na tak zwaną umowę aktywizacyjną, ponieważ nie muszą wówczas opłacać za zatrudnioną osobę składek do ZUS. Niania jak obliczyć podatek – niejedna opiekunka zadaje sobie to pytanie. To na niej ciąży obowiązek rozliczania PIT, do wynagrodzenia stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%, ale oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez podatnika – czyli nianię w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.