Nauka życia

Matematyka należy do nauk ścisłych. Dotyczy ona prawidłowego rozumowania, logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Jest wykorzystywana w wieku aspektach naszego życia, między innymi w technologii. Zakres matematyki jest naprawdę bardzo szeroki i stałe powiększa swoje horyzonty. Wiele dziedzin naszego życia, nie miałoby prawa istnieć bez matematyki i jej zrozumienia.

Dziedziny matematyki

Pierwsza z gałęzi matematyki jest logika i podstawy, dzieli się ona na: logikę ogólną, teorię modeli, teoria obliczeń i teorię rekursji, teorię mnogości, teorię dowodu, matematykę konstruktywną, metamatematykę, logikę algebraiczna oraz niestandardowe modele. Kolejny dział to algebra, którego podział to: kombinatoryka i teoria grafów, porządki, kraty, algebry Boole’a, uporządkowane struktury algebraiczne, ogólne systemy algebraiczne, teoria liczb, teoria ciał i wielomianów, pierścienie i algebry przemienne, geometria algebraiczne, algebra liniowa i n-liniowa; teoria macierzy, pierścienie i algebry łączne, niełączne pierścienie i algebry, teoria kategorii, algebra homologiczna, k-teoria, teoria grup i jej uogólnienia oraz grupy topologiczne, grupy Liego. Następny dział to analiza, której działy to: teoria funkcji rzeczywistych, teoria miary i całki, funkcje zmiennej zespolonej, teoria potencjału, funkcje wielu zmiennych zespolonych i przestrzenie analityczne, funkcje specjalne, równania różniczkowe zwyczajne, równania różniczkowe cząstkowe, teoria układów dynamicznych i ergodyczności, równania różnicowe i równania funkcyjne, ciągi, szeregi, aproksymacja, analiza Fouriera, abstrakcyjna analiza harmoniczna, aransformacje całkowe, rachunek operatorów, równania całkowe, analiza funkcjonalna, teoria operatorów, rachunek wariacyjny i optymalizacja oraz analiza zespolona i twierdzenie podstawowe Cauchy’ego. Działy geometrii to geometria, geometryczne pojęcie wypukłości, wielotopy, geometria dyskretna orazeometria różniczkowa. Pozostały y gałęziami matematycznymi są: topologia, matematyka dyskretna, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, matematyka stosowana oraz badsnia około matematyczne